Narzędzia:

Dnia 21-05-2015 godz. 09:03:17

Za: 56 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 14