Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Dnia 21-05-2015 godz. 17:23:30

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15