Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Dnia 21-05-2015 godz. 17:22:49

Poprawka 1

Za: 26 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 17