Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-05-2015 godz. 17:27:20

Poprawka 11

Za: 61 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 14