Narzędzia:

Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Dnia 21-05-2015 godz. 17:16:27

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18