Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały „In memoriam”

Dnia 21-05-2015 godz. 17:34:42

Poprawka

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 20