Narzędzia:

Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Dnia 21-05-2015 godz. 09:05:05

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 43