Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Dnia 21-05-2015 godz. 17:21:00

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15