Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-05-2015 godz. 17:27:58

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 15