Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-05-2015 godz. 17:25:48

Poprawka 4

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 14