Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-05-2015 godz. 17:25:28

Poprawka 3

Za: 60 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 14