Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-05-2015 godz. 17:26:27

Poprawka 6

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14