Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-05-2015 godz. 17:26:03

Poprawka 5

Za: 61 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 14