Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dnia 21-05-2015 godz. 17:29:21

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 14