Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Dnia 21-05-2015 godz. 17:19:26

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17