Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-05-2015 godz. 17:20:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 16