Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-05-2015 godz. 17:25:13

Poprawka 2

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15