Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Dnia 21-05-2015 godz. 17:30:18

Poprawka

Za: 5 Przeciw: 81 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14