Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Dnia 21-05-2015 godz. 17:31:32

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15