Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały „In memoriam”

Dnia 21-05-2015 godz. 17:35:04

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 75 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 22