Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-05-2015 godz. 17:24:57

Poprawka 1

Za: 67 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 17 Nie głosowało: 16