Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Dnia 21-05-2015 godz. 17:18:54

Poprawka

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16