Narzędzia:

Posiedzenie: 19. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


16 i 17 grudnia 2020 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania
4
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Poprawka 1


5
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Poprawka 2


6
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Poprawka 3


7
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Poprawka 4


8
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Poprawka 5


9
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


10
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


11
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


12
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


13
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


14
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


15
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Wniosek - bez poprawek


16
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


17
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


18
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


19
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


20
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


21
Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 3-5


22
Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


23
Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


24
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


25
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


26
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


27
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


28
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


29
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


30
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


31
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


32
Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


33
Ustawa o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


34
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


35
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


36
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Głosowanie próbne

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Wniosek - bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 3-5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania