Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2020 godz. 21:46:01

Poprawka 1, 3-5

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1