Narzędzia:

Dnia 16-12-2020 godz. 21:22:01

Poprawka 1

Za: 55 Przeciw: 10 Wstrzymało się: 32 Nie głosowało: 3