Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Dnia 16-12-2020 godz. 21:24:52

Poprawka 1

Za: 53 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0