Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2020 godz. 21:47:06

Poprawka 2

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1