Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Dnia 16-12-2020 godz. 21:29:15

Poprawka 5

Za: 52 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0