Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2020 godz. 21:39:25

Wniosek - bez poprawek

Za: 49 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0