Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2020 godz. 21:42:23

Poprawka 3

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0