Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2020 godz. 21:54:02

Poprawka 6

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0