Narzędzia:

Dnia 16-12-2020 godz. 11:10:16

Za: 61 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 9