Narzędzia:

Dnia 16-12-2020 godz. 11:30:48

Za: 44 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 4