Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Dnia 16-12-2020 godz. 21:27:14

Poprawka 3

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0