Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

Dnia 16-12-2020 godz. 21:56:12

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 98 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0