Narzędzia:

Głosowania w dniu 26-06-2019 na 81. posiedzeniu Senatu

Za: 33 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 4 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 09:08:47 za Wniosek formalny
2 09:42:58 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiej

Wniosek o przyjęcie projektu

3 09:46:42 wstrzymał się Wybór Wicemarszałka Senatu

Wniosek o podjęcie uchwały

4 16:05:47 za Wybór przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Wniosek o podjęcie uchwały

5 16:07:28 za Odwołanie sekretarza Senatu

Wniosek o podjęcie uchwały

6 16:08:16 wstrzymał się Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 16:24:17 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

8 16:24:59 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

9 16:25:39 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

10 16:26:10 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

11 16:26:56 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 6, 22, 23

12 16:27:37 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 24

13 16:28:07 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

14 16:28:27 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

15 16:28:48 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

16 16:29:15 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 20

17 16:29:47 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

poprawka 11

18 16:30:12 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

poprawka 12

19 16:30:48 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13, 25

20 16:31:22 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

21 16:31:51 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

22 16:32:24 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

23 16:32:44 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

24 16:33:06 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

25 16:33:29 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

26 16:34:00 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

27 16:34:50 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

28 16:35:45 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

29 16:37:01 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2

30 16:37:33 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 4

31 16:37:56 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

32 16:38:20 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

33 16:38:38 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

34 16:39:12 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

35 16:39:36 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

36 16:40:28 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

37 16:41:28 za Ustawa o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

38 16:43:28 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek