Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-06-2019 godz. 16:24:17

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 21 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20