Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-06-2019 godz. 16:37:33

Poprawka 3, 4

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20