Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-06-2019 godz. 16:37:56

Poprawka 5

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19