Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-06-2019 godz. 16:27:37

Poprawka 5, 24

Za: 26 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 20