Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-06-2019 godz. 16:31:51

Poprawka 15

Za: 38 Przeciw: 39 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19