Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-06-2019 godz. 16:32:24

Poprawka 16

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21