Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-06-2019 godz. 16:26:56

Poprawka 4, 6, 22, 23

Za: 33 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20