Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-06-2019 godz. 16:43:28

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 8 Wstrzymało się: 8 Nie głosowało: 20