Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Dnia 26-06-2019 godz. 16:40:28

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20