Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-06-2019 godz. 16:26:10

Poprawka 3

Za: 41 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 21