Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-06-2019 godz. 16:38:38

Poprawka 7

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20