Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-06-2019 godz. 16:39:12

Poprawka 8

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19