Narzędzia:

Dnia 26-06-2019 godz. 16:07:28

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 75 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20