Narzędzia:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Dnia 26-06-2019 godz. 16:08:16

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 19